Rekisteriseloste

1.REKISTERINPITÄJÄ

Nahkatavara A. Eriksson Oy
Kallastenmutka 8, 21210 Raisio
02 8808660

2.YHTEYSHENKILÖ
Jasmina Koskela
markkinointi@a-eriksson.fi

3.REKISTERIN NIMI
Nahkatavara A. Eriksson Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoa Nahkatavara A. Eriksson Oy:n asiakkaina ja sidosryhminä olevista henkilöistä/yrityksistä.

5.HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN
Rekisterin tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhteystiedot, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

7.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.