Vår vision

Vi erbjuder praktiska sätt att bära med stil.

Våra värden

Familjeföretag

Vi arbetar tillsammans som en familj. Vi har en lång historia sedan 1891 och en tydlig riktning mot de kommande hundra åren.

Hållbarhet

Vi uppskattar hållbarheten hos våra produkter samt våra långsiktiga kundrelationer. Vi gör hållbara planer på lång sikt.

Flexibilitet

I en värld av förändringar kan vi anpassa vår verksamhet. När situationen uppstår tar vi beslut snabbt.

Pålitlighet

Vi behandlar våra kunder, kollegor och intressenter öppet, lika och rättvist

Försörjningskedjan

Vi strävar efter att se till att våra partners i leveranskedjan för våra produkter respekterar våra värderingar av arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, föreningsfrihet och förbjuder barnarbete och tvångsarbete.

Miljöansvar

A. Eriksson-produkter är hållbara och hållbara i användning, inte engångsprodukter under en säsong.
Läder som används vid tillverkning uppfyller kraven i EU Reach * -förordningen. Även t.ex. lim, metalldelar etc. testas i laboratorier och uppfyller EU: s standarder.
Vi återanvänder förpackningsmaterial alltid när det är möjligt och packar bara det som är nödvändigt för att skydda produkterna.

Socialt ansvar

I hela verksamheten
fokuserar vi på tre dimensioner för medarbetarnas välbefinnande:
Arbetsmiljö, personlig utveckling och jämställdhet.

Historia

Nahkatavara A. Eriksson

Nahkatavara A. Eriksson 4.4.1891

Med det bifogade dokumentet grundade Anders Eriksson vårt företag den 4 april 1891. Enligt tidens sed skrevs dokumentet på svenska på Storfurstendömet Finlands kartpapper. Från början har vår affärsidé varit att producera och marknadsföra lädervaror av hög kvalitet för konsumenter och till denna dag har denna idé inte förändrats. I en allt snabbare takt utformar vårt företag individuella, moderiktiga och högkvalitativa lädervaror som plånböcker och kortväskor. Detaljer, valutor och
mode förändras, men vår affärsidé är densamma. Syftet är alltid individuell och god kundservice.
Under de senaste åren har vårt företag också expanderat till att representera ett antal internationella märkesvaror, vars väsksamlingar vi representerar på den finska marknaden.

Anders Eriksson

Anders Eriksson grundade företaget 1891, och ursprungligen tillverkade företaget hästselar, som även såldes vidare i företagets egen bod. Verksamheten låg vid Trätorget i Åbo, och i dessa utrymmen skulle verksamheten under 90 år utvecklas från en sadelmakareverkstad till en detaljhandel av läderprodukter och väskor.

Yrjö Lehtonen

År 1928 skedde ett ägarskifte inom företaget, då ledningen axlades av Anders Erikssons brorsson Yrjö Lehtonen (som böt det svenskspråkiga efternamnet till det äldre finskspråkiga). Verksamheten fortsatte och utvecklades. Krigsåren påverkade naturligtvis företaget, och då hästarna fick göra plats för bilarna flyttades även företagets fokus över till väskor och plånböcker.

Olavi Lehtonen

År 1955 tog Yrjö Lehtonens söner Orvo och Olavi över verksamheten. Orvo Lehtonen axlade posten som verkställande direktör, och under 1960-talet öppnades företagets andra detaljhandel.
Olavi Lehtonen började sin karriär inom företaget redan som en liten pojke, då han med bl.a. cykel levererade varor till kunderna. Då han tillsammans med sin bror tog över företaget blev Olavi försäljningschef. Under hans tid expanderade verksamheten över ett allt större område, och en skild avdelning för ”grosshandel” startades, och som snart började importera väskor och mode från övriga världen. Så småningom fanns våra produkter till salu i hela landet.

Orvo Lehtonen

Efter att Orvo Lehtonen gick i pensionen på 1980-talet togs hela ägandet över av Olavi Lehtonen.
På 1980-talet lades den egna detaljhandeln ned.

Rami Lehtonen

I början av 1990-talet tog Rami Lehtonen över för att fortsätta sin far Olavi Lehtonens arbete.
Produktsortimentet utvecklas ständigt och produkterna har blivit tydligare varumärken. Traditionell import har ersatts av varumärkesrepresentationer. Under 2000-talet återupptogs rötterna och egna affärer öppnades, nu under namnet BAG STAGE. År 2013 utsåg företagarföreningen Turun Yrittäjät Nahkatavara A. Eriksson Oy/familjen Lehtonen till årets företagarfamilj i Åbo.

A. Eriksson Oy

etablerat 1891